Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 29, 2024

เปิดแล้ว…งานเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism)

งานเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism) “แอ่วม่วน กิ๋นลำ ตี่ … เจียงใหม่” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่น และเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) และสร้างโอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหาร

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีเปิด บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์โดยได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
โดยมี คุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน
ในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ

  • การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เชียงใหม่คัดสรร
  • เพลิดเพลินกับ workshop
  • กิจกรรมสาธิตอาหารชาติพันธุ์เชียงใหม่
  • กิจกรรมเสวนา “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร”
  • การแข่งขันการทำอาหารล้านนา ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
  • การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism)
วันที่ 1-3 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 -21.00 น.
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ
Facebook : Chiang Mai Gastronomy