เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง Nissan รุ่น almera cvt my 15 สีเทา ได้แก่ นายประดษฐ์ มายะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยี่ห้อ Suzuki gsx-s150 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางรจนา แสนการ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และนางโสภา ศิริปัญญา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110I ได้แก่ นายดวงจันทร์ หมื่นจันทร์สม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และนางพวงทอง ศรีวิลัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

    

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการออกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2561 เพื่อหารายได้ใช้จ่ายการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านของรางวัลและอีกมากมาย
////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
26 มีนาคม 2561