“Jurassic @ night safari”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริง 

เปิดโลกกิจกรรมใหม่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดทำขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมพร้อมการแสดงภาพใหม่ของโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันในรูปแบบสามมิติ (3D)

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดตัวกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริง “Jurassic @ night safari” ขึ้น เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

          นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ เปิดเผยว่า “กิจกรรม “Jurassic @ night safari” เป็นกิจกรรมใหม่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดทำขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมพร้อมการแสดงภาพใหม่ของโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน โดยที่วัตถุทางกายภาพและดิจิทัลอยู่ร่วมกัน โต้ตอบกันแบบ Real Time ซึ่งจำลองบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในยุค Jurassic รวมถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติ (3D) โดยทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทั้งในรถบัสที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนถิ่นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ ในยุค Jurassic ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด, แว่น AR แว่น XR และแอปพลิเคชัน ที่สามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การมองเห็นสัตว์, ให้ไดโนเสาร์คำราม หรือให้อาหารไดโนเสาร์ อีกมากกว่า15 ชนิด”

และเนื่องจากกิจกรรม “Jurassic @ night safari” เป็นกิจกรรมใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเปิดให้บริการฟรี ในช่วงตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 และการให้บริการช่วงแรกจะเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (จองล่วงหน้าเท่านั้น) เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมในการให้บริการในช่วงต้นปีหน้า ต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000, Line : @nightsafari, Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari