เริ่มเเล้วหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 ชม“ทุ่งดอกคำแผ้แหล้” กว่าสามล้านต้น ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกว่า 20 ไร่

งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 มีกิจกรรมดีๆ มากมายตลอด 10 วัน ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น กับ “ทุ่งดอกคำแผ้แหล้”หรือ“ทุ่งดอกคอสมอส” กว่าสามล้านต้น ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกว่า 20 ไร่

เชียงใหม่ -(25 ธ.ค. 61)เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9” โดยได้รับเกียรติจากนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายสืบพงษ์ นิ่มพูนสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล นายกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ข้าราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายอำเภอแม่แตง ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านภัคนันท์ วินิจชัย ได้ร่วมปล่อยปลาลงในอ่างน้ำ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เมืองแกน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมื่อท่านประธานในพิธีได้ปล่อยปลาลงอ่างน้ำแล้ว ก็ปรากฏสัญญาณของพิธีเปิดงาน “หลุกวิดน้ำหมุนวน วิทน้ำไหลลงตามรางน้ำ เกิดเป็นน้ำตกไหลลงสู่อ่างน้ำ” ถือเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองแกนเกี่ยวกับด้านการเกษตร นอกจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับชมการแสดงฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนเมืองแกนนับร้อยชีวิต และเดินชมซุ้มประกวดของดีอำเภอแม่แตง อีกทั้งให้เกียรติชิมใส้อั่วสมุนไพรย่างยาวที่สุดในโลก เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองแกน และทุ่งดอกคอสมอส ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดหนาวนี้ที่เมืองแกนในทุกปี

ในส่วนงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 มีกิจกรรมดีๆ มากมายตลอด 10 วัน ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น กับ “ทุ่งดอกคำแผ้แหล้”หรือ“ทุ่งดอกคอสมอส” กว่าสามล้านต้น ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกว่า 20 ไร่ พร้อมจุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้มา Selfie กับ Landmark กังหันเมืองแกน สนุกสนานเพลิดเพลินกับ Honey Land ดินแดนผึ้งยักษ์ ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ และยังพบกับฝูงน้องแกะสุดน่ารัก ร่วมย้อนยุคในอดีตกับกิจกรรม”ข่วงวิถีชีวิตของฅนเมืองแกน” หรือพันนาฝั่งแกนซึ่งอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การย่ำขาง,การทำนายทายทัก ,ผีย่าหม้อนึ่ง ,ปราชญ์ชาวบ้าน การกินอ้อพญา , การแสดงดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมกล้วยหอมทองของดีเมืองแกน และที่พลาดไม่ได้ เชิญมาชิมน้ำพริกครกหลวง ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมืองกระทะยักษ์ ไส้อั่วสมุนไพรย่างยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นบ้านรสดั้งเดิม จากฝีมือทำอาหารที่เอร็ดอร่อยของพ่อค้าแม่ขาย เชิญมาเตียวกาดหมั่ว ล่องกาดแลง ที่ “กาดหมั้วครัวแลงเมืองแกน” และจับจ่ายของกิน ของฝาก ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป พร้อมกับเชิญเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนฅนเมืองแกน กับการนั่งรถรางชมธรรมชาติพร้อมมีมัคคุเทศก์น้อย นำท่านกราบสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งประสูติ ณ พันนาฝั่งแกน และนำท่านเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

”หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 ” จัดขึ้นระหว่างวันนี้ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น 1 ปี มีครั้งเดียวที่จะได้สัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกไม้ วิถีชีวิตคนเมืองแกนและบรรยากาศหนาวเย็น แต่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของคนเมืองแกนที่ทุกท่านจะประทับใจ.