The Link CNX-Phetchaburi “The Royal Route”ททท.เชียงใหม่ ร่วมกับ ททท.เพชรบุรี ผนึกกำลังจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองจังหวัด

 

🔊🔊 มาแล้ว!! The Link CNX-Phetchaburi “The Royal Route”

ททท.เชียงใหม่ ร่วมกับ ททท.เพชรบุรี ผนึกกำลังจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างสองพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “The Royal Route” โดยจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว “ภิรมย์เวียงพิงค์” เสนอขายแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เส้นทาง “ภิรมย์นาวา” แต่งกายย้อนยุค ล่องเรือจิบชา สัมผัสบรรยากาศสองฝั่งริมน้ำปิง และเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง  

จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว “พริบพรีภิรมย์ ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น” ทาน seafood สดอร่อย ชม ชิม เรียนรู้วิถีการทำตาลโตนดของคนเมืองเพชร พิเศษ กิจกรรม Meaningful Travel ชิมขนม ชมวัง รายได้ร่วมสมทบทุนบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ทั้งนี้ ททท.เชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรม Agent & Media Fam Trip : The Royal Route เชียงใหม่-เพชรบุรี “พริบพรีภิรมย์ ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น” นำสื่อออนไลน์และผู้ประกอบการนำเที่ยวเชียงใหม่ จำนวน 12 ราย ร่วม inspect เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดเสนอขาย ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งจะจัดกิจกรรม Networking เพื่อเป็นเวทีแชร์ความเห็นปรับเส้นทางให้เหมาะสม คาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางข้ามภูมิภาค และเกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน เนื่องจากเชียงใหม่-เพชรบุรี ลิงค์กันด้วยเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่-หัวหิน ซึ่งเป็น gateway เชื่อมต่อไปยังเพชรบุรี ความถี่ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (จ พ ศ อา) และเชื่อมโยงด้วยเส้นทาง Royal Route