World Formula Hmong Racing @Monjam 2024 การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

เทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ขอเชิญร่วมชมกิจกรรม “World Formula Hmong Racing @Monjam 2024” การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 26-28 มกราคม 2567  ณ  ยอดดอยม่อนแจ่ม บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 เทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม แถลงข่าวการจัด“World Formula Hmong Racing @Monjam 2024” การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

กิจกรรม จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567  ณ  ยอดดอยม่อนแจ่ม บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เครือข่ายชาวเขาเผ่าม้ง  ในประเทศไทย  ชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลทุกรายการ  และนอกจากนี้ ยังมีรอบการแข่งขันสำหรับนักท่องเที่ยวมือสมัครเล่น อีกด้วย


กิจกรรมภายในบริเวณงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นของชนเผ่า การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก การแต่งกายชุดม้งที่สวยงาม พร้อมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่

  “ตำบลแม่แรม”  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์    ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็น “ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอกและดอกไม้” มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก สวนพฤกษศาสตร์ฯ จุดชมวิวม่อนแจ่ม สวนดอกไม้ สวนส้ม สวนสตอเบอรี่ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การโหนสลิง ขี่รถ ATV  ร้านอาหารและร้านกาแฟ ที่สวยงามอีกมากมาย 

อีกทั้งยังมี ความงดงามของวิถีชีวิต   ความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว   และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย    รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ   ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรม   มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

เทศบาลตำบลแม่แรม เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  จึงได้ประสานความร่วมมือ กับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม  จัดกิจกรรม “World Formula Hmong Racing @Monjam 2024” หรือ การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง ขึ้น             โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดั้งเดิมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ตำบลแม่แรม สร้างรายได้ให้กับชุมชน

และพลาดไม่ได้ สำหรับนักท่องเที่ยว ที่พักบนม่อนแจ่ม ในช่วงวันที่ 26-28 มกราคม 2567 สามารถมา สแกน QR Code  เมื่อมาเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงาน เพื่อรับส่วนลดที่พักได้ 15 เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย