กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชมสุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่ ๙

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่ ๙ มาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้กับแผ่นดินในชื่อโครงการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

จัดฉายฟรี!!! ทุกเรื่อง ทุกรอบ โดยกำหนดจัดฉายภาพยนตร์ไทย จำนวน ๑๐ เรื่อง ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

– โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561

– โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561

– โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561

– โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561

– โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561

– โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บลูพอร์ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. โปรดใช้ชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนทำการสำรองที่นั่ง เนื่องจากต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์
(การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับ)

2. รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ หน้าโรงภาพยนตร์ ก่อนรอบฉาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อย

*โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์

** หากท่านใดไม่ติดต่อขอรับบัตรที่นั่งภายในเวลาก่อนภาพยนตร์ฉาย 30 นาที ทางผู้จัดงานขอสละสิทธิ์ท่านให้ผู้อื่นที่รอรับบัตรหน้าโรงภาพยนตร์

*** สำรองที่นั่งหมู่คณะ มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :โทร 02-209-3519-20 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม6