กสทช. เดินสายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์

กสทช. เดินสายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ โดยจะสามารถปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือจากมิจฉาชีพได้อย่างปลอดภัยมายิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงข่าว “การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์” ที่ ห้องนิมมาน 2 ชั้น 5 นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ บนโครงการ one nimman อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ค่าย ประกอบด้วย AIS , DTAC , TRUE , TOT และ CAT ร่วมกันสาธิตการลงทะเบียนซิม ด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งวิธีตรวจสอบลายนิ้วมือและตรวจสอบใบหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนว่าสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่(โอเปอเรเตอร์) ทุกรายให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (Face recognition) หรือ สแกนลายนิ้วมือ (finger print) โดยกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ที่ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เริ่มให้บริการลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ที่จุดให้บริการทั้งหมดกว่า 55,000 จุดทั่วประเทศ

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธีอัตลักษณ์นั้น มีอยู่ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ 1) ใช้บัตรประชาชนฉบับจริงอ่านในเครื่องอ่านบัตร (card reader) และ 2) ทำการตรวจสอบใบหน้าจากการถ่ายภาพหรือตรวจสอบลายนิ้วมือหากใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยหากข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ซื้อซิมการ์ดใหม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนจะสามารถลงทะเบียนและเปิดใช้งานซิมการ์ดได้ทันที ซึ่งการลงทะเบียนแบบนี้ จะปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ด โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น ระบบ Prompt Pay ที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นเลขอ้างอิง หรือการแอบอ้างนำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปลงทะเบียนซิมการ์ด และนำไปใช้ในทางมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ถูกแอบอ้าง โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน ซึ่งข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย สำหรับ ผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน ที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้ว ระบบจะทำการลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรงไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ดและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทันที ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการจะดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายจากมิจฉาชีพได้เป็นอย่างดี