คณะแพทย์ฯ มช. เชิญร่วมทำบุญ งานปอยหลวงรพ.สงฆ์แห่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ เผยค่าใช้จ่ายส่วนเกินสงฆ์อาพาธพุ่งกว่า 30 ล้านบาท

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  “โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระวันรัตประธานเมตตาเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์ฯเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เปิดให้บริการพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร (One stop service) และได้มาตรฐาน สามารถรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในระดับที่วิกฤตได้ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่สำหรับทำหัตถการต่างๆ อาทิ ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องจ่ายยา

โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 มีจุดคัดกรองผู้ป่วย ห้องตรวจโรค ห้องทำหัตถการ ห้องเอกซเรย์ ห้องการเงิน ห้องจ่ายยา ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องฉันภัตตาหาร และห้องรับบริจาค ชั้นที่ 2 มีหอผู้ป่วยหนัก ห้องพักแพทย์และพยาบาล ชั้นที่ 3 มีหอผู้ป่วยใน และห้องสวดมนต์ ชั้นที่ 4 มีหอผู้ป่วยใน ห้องพักเดี่ยว และห้องสวดมนต์ ชั้นที่ 5 มีห้องพิธีการสงฆ์ ห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ โดยจากสถิติพบว่าสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีจำนวนประมาณ 65 รูปต่อวัน โดยปี 2560 จำนวน 3,201 รูป และในปี 2561 เพิ่มมากขึ้นเป็น 3,477 รูป ส่วนมากอาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด โรคเบาหวาน ภาวะท้องอืด โรคติดเชื้อทางดินหายใจ ตามลำดับ ในส่วนที่อาพาธ และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ,โรคมะเร็งลำไส้,โรคปอดปวม ,โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตวาย และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี”

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ต่อว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งแพทย์ทั่วไป, แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และได้เพิ่มห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งยังขาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา เปลขนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก และเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ทางโรงพยาบาลฯจึงได้จัดให้มีปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น สมทบทุนมูลนิธิรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบทั่วไป ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแห่ขบวนเครื่องไทยทานและครัวทานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และวันที่9-10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจากวัดต่างๆทั่วภาคเหนือจะได้แห่ขบวนเครื่องไทยทาน ร่วมทำบุญในงานปอยหลวงในครั้งนี้ด้วย จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมงานบุญปอยหลวงในครั้งนี้ และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกในครั้งนี้”

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-938400 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 และสามารถบริจาคผ่าน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสแกน QR Code มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)