งานทอผ้าฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561 ครั้งที่ 20 หนึ่งปีมีครั้งเดียว

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 เตรียมจัด“งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 20”  หนึ่งปีมีครั้งเดียว งานยิ่งใหญ่ของคนชอบผ้า  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561นี้

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแถลงข่าว “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 20”  งานประจำปีของสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATED CM) การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในการจัดการงานทุกครั้งที่ผ่านมาสามารถเพิ่มรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ที่ผลิตผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้เป็นอย่างดี

ภายในงานมีการออกร้านของผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา สินค้าที่นำมาแสดงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากผ้า, เครื่องหนังทำมือ, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, อัญมณีเครื่องประดับ, เครื่องจักสานเส้นใยพืช, ของที่ระลึกและของตกแต่ง, เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้,กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, กระดาษสา, ผลิตภัณธฑ์เครื่องปั้นดินเผาพร้อมนิทรรศการผ้าและกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงสินค้าจากประเทศจีนที่ร่วมสร้างสีสันในงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถักทอสานฝันให้กับงานหัตถกรรมผ้าท้องถิ่นก้าวสู่ความเป็นสากล ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่