งานแถลงข่าว “เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ ๒๐๑๗”

0 170113 1525 วิจิตรศิลป์ มช

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคมที่ผ่านมา ณ หอภาพถ่ายล้านนา บริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์กรรณ เกตุเวช ผู้อำนวยการโครงการบริการวิชาการ Chiang Mai Photo Festival 2017 ร่วมกันแถลงข่าว เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ ๒๐๑๗ ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๑๒ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170113 1554 วิจิตรศิลป์ มช

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับ ๑๖ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะ และศิลปินช่างภาพระดับนานาชาติ ร่วมด้วยกลุ่มเครือข่ายผู้สนับสนุนจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สมาคมต่าง ๆ จะดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ Chiang Mai Photo Festival 2017 ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ พื้นที่หอศิลป์ และแกลลอรี่ระดับแนวหน้าในจังหวัดเชียงใหม่กว่า ๑๔ แห่ง โดยจะนำเสนอศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยผ่านนิทรรศการที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานภาพถ่ายกว่า ๒๐ นิทรรศการ พร้อมทั้งจัดอบรมเสวนาจากศิลปินช่างภาพหลากหลายรูปแบบ และถือเป็นโอกาสอันดีจะได้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเครือข่าย อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะภาพถ่ายต่อยอด และเผยแรพ่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และแวดวงผู้สนใจในศิลปะภาพถ่ายในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

วิจิตรศิลป์ มชวิจิตรศิลป์ มช

เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ ๒๐๑๗: Chiang Mai Photo Festival 2017 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดอีก ๒ นิทรรศการไฮไลท์ของเทศกาลครั้งนี้ ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และนิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินจากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และศิลปินช่างภาพตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและองค์ในความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ ร่วมในพิธี

0 170113 1558 วิจิตรศิลป์ มช

อนึ่ง การจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ นอกจากจะมีการแถลงข่าวแล้ว ก็ยังมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ ๒๐๑๗ เฉพาะส่วนที่จัดแสดง ณ หอภาพถ่ายล้านนา บริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี อีกด้วย

วิจิตรศิลป์ มช

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว