งานแถลงข่าว “เทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๐”

งานสตรอเบอรี่สะเมิง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง และ นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีสะเมิง ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170127 1411 งานสตรอเบอรี่สะเมิง

การจัดงานครั้งนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๖ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิตสตรอเบอรี่ของอำเภอสะเมิงและขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดธิดาสตรอเบอรี่ การประกวดธิดาชนเผ่า การจัดนิทรรศการความเป็นมาของสตรอเบอร์รี่สู่อำเภอสะเมิง การจำหน่ายสตรอเบอรี่ทั้งสดและแปรรูป การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำสตรอเบอรี่ลีลา และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 170127 1415 งานสตรอเบอรี่สะเมิง

นายกฤษณ์ ธนาวณิช กล่าวว่า อำเภอสะเมิงมีชื่อเสียงเรื่องของสตรอเบอรี่มายาวนาน เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นผู้เขาสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มี่สุดในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยสตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกเป็นพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับเกษตรกร มีลักษณะเด่นตรงที่ผลสุกจะเนื้อแน่น และมีสีแดงสด

0 170127 1416 งานสตรอเบอรี่สะเมิง

นายประมวล เครือมณี กล่าวถึงสถานการณ์การปลูกสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ว่า มีพื้นที่ปลูกจำนวน ๖,๗๕๐ ไร่ ในเขต ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอแม่วาง อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ริม และอำเภอเมือง ซึ่งอำเภอที่ปลูกสตรอเบอรี่มากที่สุดคือ อำเภอสะเมิง ที่มีพื้นที่ปลูกถึง ๔,๑๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเกษตรอินทรีย์เกือบทั้งหมด คาดว่า จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน ๑๘,๑๐๐ ตัน เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ ๓๕.๒๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว