จังหวัดเชียงใหม่ รับผู้ป่วยโควิด-19 จาก กทม.กลับภูมิลำเนา 7 ราย ตามโครงการ สธ.-สปสช.-สพฉ. จัดระบบส่ง ผู้ป่วยโควิด กลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

จากการที่ รัฐบาล โดย ศบค. มีความเป็นห่วงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บางส่วนมีความต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเอง และเพื่อให้การเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อระหว่างทาง ประกอบกับหลายคนไม่มีรถส่วนตัว การจะกลับโดยรถสาธารณะไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. สพฉ. กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงกลาโหม บูรณาการประสานจัดทำระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดส่งกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

 

สำหรับการประสานส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผู้ป่วยสามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 15 หรือ แจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ โดยต้องกรอกประวัติการเดินทางกลับ เป้าหมายจังหวัดไปประสงค์จะไป จากนั้น สปสช. จะส่งข้อมูลมาให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อประสานโรงพยาบาลจังหวัดปลายทาง เตรียมพร้อมว่าจะมีผู้ป่วยอาการแบบไหนกลับไปรักษาในวันใด พร้อมกันนี้ก็จะประสาน สพฉ. เพื่อเตรียมยานพาหนะตามแต่ความเหมาะสม อาจเป็นรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ในการเดินทางจะมีการดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสุขภาพระหว่างทาง คาดว่าในการเดินทางกลับภูมิลำเนาจะใช้เวลาประสานไม่เกิน 3 วัน ก็จะสามารถเดินทางได้

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานจากส่วนกลาง ให้เตรียมรับผู้ป่วยโควิด-19 ชุดแรก กลับมาภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ป่วยได้โดยสารรถบัส ออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 25 ราย ปลายทางจังหวัดแพร่ จำนวน 18 ราย และผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ รถตำรวจกลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้นำขบวนรถบัสส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามายังจุดคัดกรองโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ป่วยทั้ง 7 ราย ได้รับการคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจเอกสาร วัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต และเอ็กซเรย์ปอด ตามกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย ทั้งนี้ผลการคัดกรองผู้ป่วยทั้ง 7 ราย พบว่า ไม่มีอาการผิดปกติ (นอกเหนือจากอาการของกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) จำนวน 5 ราย ได้รับเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเหลือง) จำนวน 2 ราย ได้ส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ และในวันพรุ่งนี้ (28 กรกฎาคม 2564) ทางส่วนกลางจะจัดรถตู้ นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ชุดที่ 2 จำนวน 8 ราย กลับมารักษาในจังหวัดเชียงใหม่