ตลาดวโรรส เปิดขายเเล้ว

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ค้าขายในตลาดวโรรส ให้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19


—เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย ที่ได้เปิดการค้าขายในวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันแรก ซึ่งคาดว่าไม่นานนักจะกลับมาคึกคักดังเดิม เพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแผงค้าจะมีแผงกั้นระหว่างคนขายและผู้ซื้อ มีการทำจุดยืนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดจะต้องมีการล้างมือ ผ่านจุดคัดกรอง และใส่หน้ากากก่อนเข้าตลาด
—ตลาดวโรรสและต้นลำไย เป็นตลาดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อฝากของที่ระลึกและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ