ต้าหลี่ – เชียงใหม่ สานความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้าร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมสัมมนา ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางสายการบิน แหงประเทศไทย กับเมืองต้าหลี่ ประเทศจีน โดยในการประชุมครั้งนี้ทาง มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นดำเนินงาน และผู้ประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชน เข้ารับฟังและร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว บริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งทางด้านการค้า และ การเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่-ต้าหลี่ 

นาย เฉิน เจียน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขตปกครองพิเศษ ชนชาติไป๋ ตาหลี่ มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรัฐบาลเมืองต้าหลี่ ท่าอากาศยานต้าหลี่ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องคณะผู้แทนมิตรภาพเมืองต้าหลี่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในวันที่ 8 เดือนเมษายน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนคือเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเมืองต้าหลี่และประเทศไทยเพื่อดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางการค้า การท่องเที่ยวของทั้งสองเมือง

โดยในการเยือนครั้งนี้ นาย วิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และรวมทั้งได้มีการแนะนำจังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นาย เฉินเจียน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งต้าหลี่กล่าวประเทศจีนและประเทศไทยมีความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์และมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมถือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนที่ดีญาติที่ดีและพันธมิตรที่ดีการไปมาหาสู่ที่เป็นมิตรระหว่างทั้งสองฝ่ายมีประวัติความเป็นมานับพันๆปีมิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศลึกซึ้ง “จีน-ไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” เสมือนหนึ่งคำยืนยันว่าคนไทยกับคนจีนมีความแนบแน่นจีนและไทยมีการแลกเปลี่ยนร่วมมืออาทิเช่นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านการค้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านสุขภาพด้านความยุติธรรมและการทหารซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาช้านานหลายปีมานี้ประเทศจีนกลายเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมากที่สุด นักศึกษามาศึกษาต่อมากที่สุดการกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศถือเป็นพื้นฐานสู่การสร้างเงื่อนไขแลกเปลี่ยนร่วมมือในแต่ละด้านของต้าหลี่และประเทศไทย

ต้าหลี่เป็นเมืองที่มีระบบนิเวศที่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมของทุกปีเพราะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปที่สำคัญเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามสภาพภูมิอากาศที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์, แม่น้ำทะเลสาบป่าไม้และต้นไม้เขียวชอุ่ม ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า เมฆขาวภูเขาชางซานหรือเทือกเขาชางซานคือ ภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองต้าหลี่เป็นอุทยานธรณีวิทยาโลกทะเลสาบเอ๋อไห่คือ “ไข่มุกทอแสงแห่งดินแดนที่ราบสูง”ทะเลสาบเอ๋อไห่เป็นที่รู้จักกันดีในทั่วโลกปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งจังหวัดมากถึง 130 กว่าแห่งสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A 1 แห่งระดับ 4A 9 แห่งครอบคลุมเงื่อนไขการท่องเที่ยวทั้ง 6 อาทิเช่นความปลอดภัยการเดินทางสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 16 แห่งเมืองอนุรักษ์ระดับประเทศ 2 แห่งมีโรงแรมระดับดาว 80 กว่าแห่งมีกําแพงเมืองเก่าต้าหลี่มีหมู่บ้านและเมืองโบราณของต้าหลี่หลายพันแห่งในปี2561เมืองหลี่ได้รับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 47.108 ล้านคน