ททท.สำนักงานลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเดือนแห่งความรัก ณ จ.ลำพูน

ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดลำพูนมีกิจกรรมรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ถึง 3 งาน ด้วยกัน เรียกว่า “กุมภาพันธ์เดือนเดียวเที่ยว 3 งานที่ลำพูน”

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้ผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังนี้

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดลำพูน มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดลำพูนให้ความเคารพบูชา ซึ่งพระเจ้าอาทิตยราชเป็นผู้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อันมีธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง พระนางปทุมวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช ได้สร้างพระสุวรรณเจดีย์ หรือเจดีย์ปทุมวดี ขึ้นเคียงข้างพระบรมธาตุ ภายหลังเมื่อสร้างองค์พระธาตุฯ แล้วเสร็จได้ 4 ปี จึงถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีงาม ความรัก และพลังแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังคงตั้งตระหง่านอยู่เหนือกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน วัน “มาฆบูชา”เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บังเกิดสิ่งดีหลายอย่างแก่พระพุทธศาสนาในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูนจึงนำเรื่องราวเจดีย์สององค์ธาตุ มาเป็นกิจกรรมเชิดชูแสดงความรัก

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด้วยการมีกิจกรรมรำลึกถึงทั้งสองพระองค์ ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าเจดีย์สององค์ธาตุ เพื่อสืบต่อความดีงามเหล่านี้ลงไปยังผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไปยังชนรุ่นหลังสืบต่อกันไป เวลา 07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ เวลา 17.30 น. ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี เคลื่อนจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มุ่งสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร หลังจากนั้น พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นำคณะสงฆ์และผู้ร่วมงาน ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จากนั้นผู้ชายร่วมถวายผ้าสีเหลืองห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ส่วนผู้หญิงประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์เจดีย์ปทุมวดีพร้อมถวายผ้าสีขาวห่มองค์เจดีย์ปทุมวดี และมีช่างฟ้อนอาสาสมัครร่วมฟ้อนเทียนถวายองค์พระธาตุทั้งสององค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย โทร. 087-7144448 หรือ 089-9552174

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก@สะพานขาวทาชมภู

เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความมั่นคงของสะพานขาวทาชมภูในการสื่อถึงความรักและความโรแมนติกเนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ โดยอาศัยสะพานขาวทาชมภู สะพานประวัติศาสตร์คู่เส้นทางรถไฟสายเหนือ ซึ่งมีอายุ 102 ปี

เป็นจุดบอกรักสร้างจุดขายสำหรับการสร้างสายใยรักและความมั่นคงของครอบครัว กอปรกับสะพานดังกล่าวมีองค์ประกอบเพื่อการสร้างภาพและการรับรู้ถึงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกที่โอบล้อมด้วยภูเขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา โทร.053-976305

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 “วิ่งสะพานขาวยาวถึงขุนตาน” จากจุดเริ่มต้น ณ บริเวณสะพานขาวทาชมภู นักวิ่ง 1,000 ท่านแรก จะได้รับเหรียญ (เมื่อเข้าเส้นชัย) โดยแบ่งประเภทการวิ่ง 2 ระยะ

1. FUN RUN 4 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัล อันดับ 1 – 5 แบ่งช่วงอายุ ดังนี้

– ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ถ้วยรางวัล (อันดับ 1 – 5) – ชาย / หญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป ถ้วยรางวัล (อันดับ 1 – 5)

– ประเภทคู่รัก ไม่จำกัดเพศ วัย อายุ ถ้วยรางวัล (อันดับ 1 – 5) คู่ละ 1 ใบ (อาจจะเป็นคู่รัก คู่เพื่อนรัก คู่พี่น้อง คู่รักทุกประเภท ฯลฯ กติกาต้องวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน)

2. MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตรอันดับที่ 1 – 5 ชาย / หญิง แบ่งช่วงอายุ ดังนี้

– ชาย/หญิง รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี /รุ่น อายุ 20 – 29 ปี / รุ่น อายุ 30 – 39 ปี /รุ่น อายุ 40 – 49 ปี /รุ่น อายุ 40 – 49 ปี/รุ่น อายุ 50-59 ปี / รุ่น อายุ 60 ปีขึ้นไป

กำหนดเวลา · วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

ระยะทาง 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

และฟันรัน ระยะ 4 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ลำพูน โทร. 053-597-260 ต่อ 115 และสอบถามข้อมูล การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน ได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทร. 054-222214