พลิกโฉมขนส่งมวลชลเชียงใหม่ “เชียงใหม่ สมาร์ทบัส” Free-Wifi ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เตรียมวิ่ง เม.ย.นี้

ชาวเชียงใหม่ เฮ!!!  เมื่อ(RTC)เตรียมให้บริการรถโดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 70 คน วิ่งรอบเมืองเชียงใหม่แก้ปัญหาการจราจรและการไม่รับผู้โดยสาร การบริการความถี่ไม่เกิน 20 นาที พร้อม Free-Wifi เก็บค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย สามารถจ่ายค่าโดยสารได้ทั้งเงินสด บัตร Smart Card และบัตร Rabbit ในอนาคต เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมืองผ่านย่านสำคัญต่างๆ

คุณไมตรี อรรถปรียางกูร กรรมการบริหาร บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร RTC ได้ผ่านความเห็นชอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสาร สาย R3 เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 20.5 กม.โดยจะเริ่มทดสอบเส้นทางในวันที่1-7 มีนาคมนี้ ซึ่งในการทดสองวิ่งบริการจะหาข้อสรุปการเพิ่มลดเส้นทางพร้อมสถานีจอดให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดบริการในเดือนเมษายน 2561 ตามผลการสำรวจทางเทคนิค

 

คุณไมตรี อรรถปรียางกูร กรรมการบริหาร บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC)

เบื้องต้น โดยพิจารณาข้อจำกัดของวงเลี้ยว ขนาดเขตทาง และข้อกำหนดการวิ่งทางเดียวของพนักงานจราจร ซึ่งในการทดสองวิ่งบริการสรุปการเพิ่มลดเส้นทางพร้อมสถานีจอด  ได้กำหนดระยะการมาถึงของรถไม่เกิน 20 นาที รถวิ่งบริการวนซ้าย-ขวา โดยใช้รถบัสพื้นชานต่ำขนาด 12 เมตรจำนวน 12 คัน ทดสอบวิ่งระยะแรกระหว่างเวลา 06.00-24.00 ทุกวัน

โดยการกำหนดการทดสอบทางเทคนิค จะใช้รถจริงจำนวน 1 คัน ใ

นระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม โดยการทดสอบวิ่งในเส้นทางจริงเวลาจริง เป็นเวลา 3 วัน

สำหรับวันที่ 4 จะทดสอบวิ่งโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ขนส่งจังหวัด หน.ส่วนราชการ ผู้หอการค้า

สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมสมาคมท่องเที่ยว สมาคมร้านอาหาร และสื่อมวลชน

วันที่ 5 จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย RTC Chiangmai Smart Bus จำนวน 200 คนวิ่งทดสอบ (จะเปิดรับสมัคร RTC Smart Bus ในสัปดาห์หน้า) ส่วนวันที่ 6-7 มีนาคม จะเปิดโอกาสให้ประขาชนโดยทั่วไปใช้บริการฟรีตลอดทั้งวันพร้อมร่วมกิจกรรม tactical urbanism

สำหรับสาย R3 ซึ่งเป็นสายแรก วิ่งวนซ้าย–ขวา จะวิ่งเส้นทางสนามบินเชียงใหม่ – ถ.มหิดล – วัฒโนทัยพายัพ–รพ.มหาราช – วัดสวนดอก – หอประชุม มช.- นิมมานเหมินทร์ – เมญ่า – ศรีธนาพาณิชการ – กาดสวนแก้ว– ประตูช้างเผือก – อาชีวะ – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – แจ่งหัวริน – ประตูท่าแพ – กาดสมเพชร – ช้างม่อย –กาดเมืองใหม่ – วัดเกตุ – วัดอุปคุต – ไนท์บาซ่าร์ – สุรีวงศ์ – ประตูเชียงใหม่ – ถ.วัวลาย – ศูนย์วัฒนธรรม –เซ็นทรัลแอร์พอร์ต – สนามบินเชียงใหม่

คุณไมตรี เผยอีกว่า “รถที่จะนำมาให้บริการสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 70 คน นั่งได้ประมาณ 25 คน รับรถจักรยานได้ 3 คัน สำหรับอัตราค่าโดยสารในปีนี้จะจัดเก็บในราคา 20 บาทตลอดสาย ราคาเดียวไปก่อน ในส่วนสมาชิกเครือข่ายจะประกาศรับสมัครในเร็วๆ นี้ และในขณะเดียวกันนี้ทาง  RTC อยากให้ชาวเชียงใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสร่วมออกแบบสติกเกอร์ข้างรถบัสเชียงใหม่ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง และลายบัตร RTC Smart Card สำหรับจ่ายค่าโดยสารในยุค 4.0 ร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 6 หมื่นบาท ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Smart Bus Smart Chiang Mai”

***แคมเปญนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะชาวเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเรียน ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ เท่านั้น !

โดย ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นงาน/ประเภท(1สติกเกอร์ 1บัตร) เท่านั้น และต้องส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. เท่านั้นและ ผลงานทั้งหมดต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง การส่งผลงานให้ส่งได้ทาง Inbox Page ในรูปแบบไฟล์ pdf และ Raw ไฟล์ ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสติกเกอร์รถบัส และ การประกวดลายบัตร RTC Smart Card จะได้รับรางวัลประเภทละ 30,000 บาท และมีรางวัลชมเชยอีกประเภทละ 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/