มช. – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน  ชมฟรี 27 มี.ค. 61 นี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ได่แก่ กายกรรม กังฟู การฟ้อนรำ การบรรเลงเครื่องดนตรี และการขับร้องเพลงจีน    ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ประเทศจีนประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  Tianjin Bureau of Culture, Radio, Television   มูลนิธิพัฒนาฯ และสถาบันขงจื่อ จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน 14 รายการแสดง ดังนี้

-การแสดงระบำ เจริญรุ่งเรือง  โดย นักแสดงคณะการแสดงเทียนจิน

-การแสดงกังฟู ความงามกังฟูจีน โดย นักแสดงสถาบันกังฟูโห้หยวนเจี๋ยเทียนจิน

-การแสดงกายกรรม ทักษะปลายเท้า โดย นักแสดงคณะกายกรรมเทียนจิน

-การบรรเลงเอ้อหู บทเพลง เงาพระจันทร์ แข่งม้า โดยนักแสดงคณะดนตรีพื้นเมืองเทียนจิน

-การแสดงระบำ ความงามเมืองตุนหวง โดยนักแสดงคณะการแสดงเทียนจิน

-การแสดงกังฟู เสน่ห์กังฟู โดยนักแสดงสถาบันกังฟู   โห้หยวนเจี๋ยเทียนจิน

-การแสดงกายกรรมคนตัวอ่อน โดยนักแสดงคณะกายกรรมเมืองเทียนจิน

-การบรรเลงเดี่ยว เครื่องดนตรีชนิดเป่า สั่วน่า บทเพลง เสียงนกโดยนักแสดงคณะดนตรีพื้นเมืองเทียนจิน

-การแสดงระบำ พัด กลองและดาบ โดยนักแสดงคณะการแสดงเทียนจิน

-การแสดงกังฟู เมฆเหินน้ำไหลโดยนักแสดงสถาบันกังฟูโห้หยวนเจี๋ยเทียนจิน

-การบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมือง บทเพลงสี่หยางหยาง+จื่อจู๋เดี้ยว โดยนักแสดงคณะดนตรีพื้นเมืองเทียนจิน

-การแสดงกายกรรม บัลเลย์ไหล่ โดยนักแสดงคณะกายกรรมเมืองเทียนจิน

-การแสดงกังฟู อาวุธ 100 ทัพ โดยนักแสดงสถาบันกังฟูโห้หยวนเจี๋ยเทียนจิน

-และการแสดงระบำ เมืองชาวอี๋ โดยนักแสดงคณะการแสดงเทียนจิน

ผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ได้ ฟรี  ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/forms/jiBSEkfOMHpn13Zb2