สนามบินเเจ้งปล่อยโคมลอยยี่เป็งได้19.00 น. – 01.00 น.งด 5 อำเภอ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันผลกระทบจากโคมลอยในประเพณียี่เป็งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยมาตรการป้องกันผลกระทบจากโคมลอยในประเพณียี่เป็ง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจเขตการบินทุกชั่วโมง เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากโคมลอยที่ตกลงมาในพื้นที่

วันนี้ (8 ต.ค. 63) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(สายปฏิบัติการ) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 เรื่องมาตรการป้องกันและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศว่า ได้มีสาระสำคัญถึงการกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคม กำหนดชนิด ขนาด จำนวน และระยะเวลาในการจุดหรือปล่อย โดยในคืนวันลอยกระทงเล็ก 31 ตุลาคม 2563 และวันลอยกระทงใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สามารถปล่อยได้ระหว่างเวลา 19.00 น. – 01.00 น. แต่ต้องทำการขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 15 วัน เพื่อจะได้แจ้งมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และออกประกาศเตือนนักบินต่อไป โดยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ของสนามบินทั้งภายในและนอกเขตการบิน โดยเฉพาะในเขตการบิน หรือ Airside จะมีการออกตรวจทุกชั่วโมง และหากพบซากโคมที่ลอยมาตกในพื้นที่ จะมีการแจ้งจากหอบังคับการบินให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการเก็บซากโดยทันที

สำหรับอำเภอที่ไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล อำเภอหางดงทุกตำบล อำเภอสารภี 4 ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม 3 ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย 1 ตำบลคือตำบลหนองหาร ซึ่งพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ มาจากการกำหนดระยะจากสนามบินไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ 6 กิโลเมตร และแนววิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน โดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ 15 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายห่อลูกอม หรือที่เรียกกันว่า Toffy Zone

อย่างไรก็ตาม ได้มีการขอความร่วมมือจากสายการบินถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 19.00 น. ในวันลอยกระทงเล็กและวันลอยกระทงใหญ่ และขณะนี้ได้มีสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแล้ว 6 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 4 เที่ยวบิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8 ตุลาคม 2563