ออมสิน ชวนทำบุญผ่าน “QR สาธุ” QR Code ครั้งเเรกในเมืองไทย

ออมสิน ชวนทำบุญผ่าน “QR สาธุ”QR Code สำหรับการบริจารคเงินทำบุญ ในยุคสังคมไร้เงินสด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัดด้วยการสแกน QR Code 

  วันนี้ (1 มีนาคม 2561) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “QR สาธุ ธนาคารอมสิน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัดด้วยการสแกน QR Code รองรับการบริจาคเงินทำบุญ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมเปิดตัวโครงการฯ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ นโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของรัฐบาล โดยการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชั่นของธนาคารออมสินบนโทรศัพท์มือถือ มาตั้งแต่ต้นปี 2558 ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การชำระเงินในชื่อ “GSB PAY” และเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2560 โดยได้นำบริการเข้าถึงผู้ค้า ผู้รับชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ล่าสุด ธนาคารออมสิน ซึ่งได้ส่งเสริม สนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ได้จัดกิจกรรมทำบุญภายใต้โครงการ “QR สาธุ” เชิญชวนทำบุญตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงบริจาคเงินกับองค์กรการกุศลต่างๆ ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งวัดและผู้บริจาคในด้านของความสะดวกและความปลอดภัย โดยผู้บริจาคสามารถสแกน QR Code ของวัดได้ทั้งจากบริการ MyMo หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น

“การเข้าวัดทำบุญ การบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ เป็นการปฏิบัติของคนไทยมาช้านาน เราจะคุ้นเคยกับการใช้เงินสดในการทำบุญใส่ซอง หรือเย็บติดต้นผ้าป่าต้นกฐิน แต่จากนี้ไปธนาคารออมสินได้เข้ามาเชื่อมต่อระหว่างคนทำบุญกับวัด องค์กรการกุศล ด้วยการจัดทำ QR Code Payment ให้แก่วัด ศาสนสถาน สำหรับรองรับการบริจาคเงินทำบุญ เพื่อให้คนบริจาคเงินไม่ต้องเตรียมเงินสด เพียงแค่ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อชำระเงินทำบุญได้สะดวก เงินเข้าบัญชีวัด ซึ่งวัดสามารถบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้มีจำนวนวัดทั่วประเทศที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินจำนวนมาก โดยธนาคารออมสินจะเข้าไปอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม QR Code ให้ต่อไป” นายชาติชาย กล่าว

โดยในปีนี้ ธนาคารออมสินจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับบริจาคเงินทำบุญผ่าน QR Code “QR สาธุ ธนาคารออมสิน” โดยเฉพาะการทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา (วันที่ 1 มีนาคม) วันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พฤษภาคม) วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 กรกฎาคม) และวันออกพรรษา (วันที่ 24 ตุลาคม) เป็นต้น จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างประสบการณ์การทำบุญ หรือการชำระเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ประเทศ และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจัน

 

***************************