เชิญร่วมกิจกรรมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 อาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 61 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะ ให้ผู้คนเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะ 

วันที่ 10 มิถุนายน 62 ณ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 หรือ The 5th International Yoga Day – IYD ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี MR.SHIRISH JAIN กงสุลใหญ่อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานศูนย์อินเดียศึกษาและรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากทุกแขนง ร่วมงาน ณ สถานกงสุลใหญ่อินเดียจังหวัดเชียงใหม่

                สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานวันโยคะสากลทั่วโลก  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะ ให้ผู้คนเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะ  โดยการจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 61 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. และเริ่มงานตั้งแต่ 8.00 น. โดยได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ ซึ่งบรรจุได้มากกว่า 1,000 คน พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถสแกน OR Code ในโปสเตอร์ด้านล่างข่าวนี้ และเข้าไปเขียนรายละเอียดกดส่งกลับ จากนั้นทางผู้จัดจะแจ้งยืนยันกลับทางอีเมล์ หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ซึ่งจะได้รับเสื้อยืดวันโยคะสากลฟรี พร้อมทั้งมีอาหารเช้า อาหารว่าง และน้ำดื่มไว้คอยบริการผู้เข้าร่วมงาน

                Mr. Shinish Jain กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายในงาน จะมีการสาธิตศิลปะโยคะ และการแสดงโยคะจากอาจารย์หลายสถาบันโยคะในเชียงใหม่ ที่จะมาสาธิตให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิค ตั้งแต่ท่าโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะ ขั้นกลาง จนถึงโยคะขั้นสูง  โดยผู้เข้าร่วมงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือพื้นฐานด้านโยคะมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามเกี่ยวกับโยคะสำหรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับของรางวัล และร่วมชิมอาหารอินเดียแสนอร่อยหลังจากเสร็จสิ้นงาน.

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโยคะ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfe9NMS5kkRF3sBO8…/viewform หรือ QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับเสื้อกิจกรรมโยคะฟรี