เชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18

จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มพ่อค้า สมาคม ชมรม และมูลนิธิชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “งานเทศกาลไซน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 25 -26มกราคม 2563นี้ เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม2563 โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ไต้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะชุมชนตรอกเหล่าโจ้วที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่และประกอบอาชีพกันมายาวนานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำหนดการจัดงาน เทศกาลไชนำทาวน์เมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีนและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเตียวกันของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.39 น.พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากประเทศจีน (มองโกเสียใน) เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแสดงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมภายในงาน การจัดมหกรรมอาหารจากร้านอาหารต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่การออกร้านจากสมาคมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเหล่าโจว ตลาดตันลำไย ตลาดวโรรส อาหารฟื้นเมือง การแข่งขันหมากฮอส การจัดนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมการเขียนอักษรจีน

กิจกรรมการแสดง เริ่มกิจกรรมบนเวทีตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 00.0 น. อาทิเช่น

ศิลปวัฒนธรรมจีนจากประเทศจีน (มองโกเลียใน) การแสดงของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่การ

ประกวดหนูน้อย ตีหมวย สวย เก่ง ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 และการประกวดมิสเซียงใหม่ไชนทาวน์ 2020 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท และการแสดงเชิดสิงโต ลิงโตกระโดดเสาดอกเหมย และมังกรพ่นไฟ ทุกค่ำคืน…