Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 22, 2024

เชียงใหม่ พร้อมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” (Chiang Mai Songkran Festival 2018) อย่างยิ่งใหญ่ โดยรณรงค์ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 (Chiang Mai Songkran Festival 2018) โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ สิ่งของมึนเมาต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรง ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่าย โดยเฉพาะในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน ภายใต้แนวคิด “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ตลอดระยะเวลา 15 วัน

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเพณีดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตของคนล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องทุกปี เช่น การแห่พระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมขนทรายเข้าวัด รวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมรดน้ำดำหัว ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งชาวเชียงใหม่ควรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ ขณะเดียวกัน ได้ขอร่วมมือให้ผู้ร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง (ล้านนา) และ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพื้นที่การจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามที่มีอายุยืนยงมากว่า 722 ปี ให้ยั่งยืนสืบไป

โดยกิจกรรมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ 1) วันที่ 12 เมษายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2) วันที่ 13 เมษายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตรเนืองในวันขึ้นปีใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ , พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ , การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต ณ ข่วงประตูท่าแพ , ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ (แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ฯ) , การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือก) ณ ข่วงประตูท่าแพ 3) วันที่ 14 เมษายน 2561 ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด , การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน) ณ ข่วงประตูท่าแพ 4) วันที่ 15 เมษายน 2561 ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ (ข่วงประตูท่าแพ – จวนผู้ว่าฯ) การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 จะมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ และกิจกรรมถนนสายน้ำบริเวณถนนศรีภูมิ จากแยกคชสารถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ 180 เมตร และ จากแยกสมเพชรถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ 200 เมตร