เชียงใหม่ พร้อมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” (Chiang Mai Songkran Festival 2018) อย่างยิ่งใหญ่ โดยรณรงค์ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 (Chiang Mai Songkran Festival 2018) โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ สิ่งของมึนเมาต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรง ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่าย โดยเฉพาะในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน ภายใต้แนวคิด “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ตลอดระยะเวลา 15 วัน

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเพณีดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตของคนล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องทุกปี เช่น การแห่พระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมขนทรายเข้าวัด รวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมรดน้ำดำหัว ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งชาวเชียงใหม่ควรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ ขณะเดียวกัน ได้ขอร่วมมือให้ผู้ร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง (ล้านนา) และ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพื้นที่การจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามที่มีอายุยืนยงมากว่า 722 ปี ให้ยั่งยืนสืบไป

โดยกิจกรรมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ 1) วันที่ 12 เมษายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2) วันที่ 13 เมษายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตรเนืองในวันขึ้นปีใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ , พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ , การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต ณ ข่วงประตูท่าแพ , ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ (แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ฯ) , การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือก) ณ ข่วงประตูท่าแพ 3) วันที่ 14 เมษายน 2561 ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด , การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน) ณ ข่วงประตูท่าแพ 4) วันที่ 15 เมษายน 2561 ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ (ข่วงประตูท่าแพ – จวนผู้ว่าฯ) การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 จะมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ และกิจกรรมถนนสายน้ำบริเวณถนนศรีภูมิ จากแยกคชสารถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ 180 เมตร และ จากแยกสมเพชรถึงข่วงประตูท่าแพ ระยะ 200 เมตร