เปิดตัวรถ RTC Bus ลวดลาย ‘ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก’

เปิดตัวรถ RTC Bus ลวดลาย ‘ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก’  หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” (Lanna Tourism Enclave)

เชียงใหม่- 16 พ.ย. 61 ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม RTC Bus เปิดตัว RTC Bus ลวดลาย ‘ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก’ โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวภาคประชารัฐ และประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รับทราบถึง การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ผ่านลวดลายแหล่งมรดกที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นแหล่งมรดกที่แสดงออกถึงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของเชียงใหม่ตามเกณฑ์การเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO รวมไปถึงลวดลาย ‘น้องฟาน’ มาสคอตเพื่อการรณรงค์สนับสนุนโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก

โดยผู้กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ดร. กรวรรณ สังขกรหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคมและนายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ผู้จัดการ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC)ร่วมเปิดตัว

กิจกรรมเปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย’ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก’ เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ผู้ดำเนินการ RTC Chiang Mai Smart Bus และ 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยรถ RTC Bus ลวดลาย ‘ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก’ ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยจะวิ่งให้บริการในเส้นทางสาย R3 สีเหลือง(วนขวา) และ สีแดง(วนซ้าย) จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทั้งย่านเมืองเก่าตลาดวโรส ท่าแพ นิมมานเหมินท์ และ สนามบินเชียงใหม่