9 มี.ค.63 ขายหน้ากากอนามัยเกิน 2.50บาทจำคุก 7ปี ปรับ 140,000บาท

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งร้านค้าห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา พร้อมติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน

​พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือร้านค้า ห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา และต้องมีป้ายแสดงราคาสินค้า หากพบไม่ดำเนินการมีความผิด

​นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ได้ออกตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามห้างและร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้านค้าใดที่พบว่าขายเกินราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคา ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ (Surgical Mask) ในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ระบุไว้ว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องจำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการจำหน่ายหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เจลล้างมือ) จะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคา ให้ผู้ซื้อเห็นโดยชัดเจน หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีความผิดตามมาตรา 28  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

​ในส่วนของประชาชนทั่วไป ขอให้ผู้ประกอบการแนะนำให้ใช้หน้ากากทางเลือก (ชนิดผ้าซักได้) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 เพื่อทดแทนหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์