จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “วันนัดพบแรงงาน” 14 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงาน “วันนัดพบแรงงาน”
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป


*****นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์เข้าร่วมรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่