มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานเดือน ต.ค-พ.ย. 60

1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มช/2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. /3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /4. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/…/5231ace0d9902b8a17da8f922b6c6c3b.pdf
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/…/24d74771be440c9413b1b6d6c94a84ee.pdf
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/…/fe1958a5ff7495cb415bab77dcdefe61.pdf
4. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา และจ้างเหมาบริการงานสนาม จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
https://www.doe.go.th/…/98c41e38eea175cd8807eb4a0ba26c55.pdf