การจราจรบนถนนเพชรเกษมข้ามสะพานเบย์ลี่ ๒ จุดช่วงผ่านอำเภอบางสะพาน คล่องตัว และเตรียมประกอบสะพานเพิ่มในฝั่งขาขึ้น

MNEWS170112115058007_001056e1ba2744fb8d950eb1b3bfa5a8 (1) MNEWS170112115058007_2522b526c63845ed9c62877121868b0f
๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ – การจราจรบนถนนเพชรเกษมข้ามสะพานเบย์ลี่ ๒ จุดช่วงผ่านอำเภอบางสะพาน คล่องตัว และเตรียมประกอบสะพานเพิ่มในฝั่งขาขึ้น
สภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษม ช่วงผ่านสะพานเบลี่ย์ข้ามคลองหนองหญ้าปล้อง ตำบลชัยเกษม  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้า แต่ยังคล่องตัว ไม่มีปัญหารถติดสะสมมากทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่อง เช่นเดียวที่สะพานเบลี่ย์ข้ามคลองวังยาว ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณกว่า ๑๐ กิโลเมตร รถทุกชนิดยังสัญจรได้คล่องตัว และเจ้าหน้าที่กำลังมีการประกอบสะพานเบย์ลี่อีก ๑ สะพานในฝั่งขาขึ้น เพิ่มช่องจราจรอีก ๑ ช่องทาง  รองรับการเตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดในฝั่งขาล่องก่อน ทั้งนี้ รถที่จะข้ามสะพานเบลี่ย์จำกัดน้ำหนักการบรรทุกไม่เกิน ๒๑ ตัน และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังการผ่านบริเวณดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง: วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา: สวท.ประจวบคีรีขันธ์
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001120010052)