จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรในพื้นที่ ขณะที่ ความคืบหน้าการก่อสร้างในภาพรวมแล้วเสร็จกว่า 90 % โดยเตรียมนำดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้ความสวยงามและสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.49 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน (วันที่ 4 ตุลาคม 2560) เป็นระยะเวลา 39 วัน ความคืบหน้าการก่อสร้างในภาพรวมทั้งหมดแล้วเสร็จกว่า 90 % ขณะนี้อยู่ในระหว่างตกแต่งองค์ประกอบด้านประติมากรรมต่างๆ ซึ่งวัสดุชุดสุดท้าย เช่น เฟอนิเจอร์ โต๊ะ พาน ผ้าม่าน พรม เป็นต้น โดยรวมมีความคืบหน้ามากกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ และภายหลังที่พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ จังหวัดมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสวนโดยรอบบริเวณพระเมรุมาศด้วยต้นดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ซึ่งคาดว่าจะทำให้พื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลองมีความสวยงาม และสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง และจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึง

สำหรับ รูปแบบของพระเมรุมาศจำลองรวม 85 แห่ง ทั่วประเทศ มีลักษณะเป็นทรงบุษบก ปลายยอดเป็นนพปฏลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ซุ้มบันแถลงและซุ้มรังไก่ โครงสร้างองค์พระเมรุมาศจำลอง เป็นเหล็กประกอบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4.50 คูณ 4.5 เมตร ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดฉัตร สูง 22.35 เมตร ตั้งอยู่บนฐานย่อเก็จบนพื้นยกทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร ภายในประกอบด้วย แท่นวางดอกไม้จันทน์ และพระบรมฉายาลักษณ์
////////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
4 ตุลาคม 2560