Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 29, 2024

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 โดยเน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในมีกิจกรรม จะประกอบด้วยประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ข่วงประท่าแพ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ประตูสวนดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ฟ้อนบูชาผางปะติ๊ด จำนวน 500 คน ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากชาวเชียงใหม่ ให้ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจุดประทัดยักษ์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการปล่อยโคมลอย ทั้งโคมควันและโคมไฟที่จะต้องขออนุญาตจากอำเภอท้องที่เสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ และจะสามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไปเท่านั้น

นอกจากนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง หยวกกล้วย ดอกไม้ต่างๆ ในการประดิษฐ์กระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำต่างๆ และการจุดโคมกระดาษสาแทนการปล่อยโคมไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ทุกชนิดในบริเวณที่จัดกิจกรรมตามแนวคิดที่ว่า “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ต่อไป