กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบ

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่” วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรี

Read more

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ “เขียวชมเมือง By เขียวสวยหอม” เปิดเส้นทางรถราง “เที่ยวชมชุมชนรอบเมืองเก่าเชียงใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่

Read more

เริ่มเเล้วหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 ชม“ทุ่งดอกคำแผ้แหล้” กว่าสามล้านต้น ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกว่า 20 ไร่

งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั

Read more