ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุและให้กำลังใจจากกรณีรถลากพ่วงของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชนท้ายกัน

นายอนุชา ดำรงมณี  ก

Read more

พรรคประชานิยม บวงสรวง ขออวยพรชัย ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย้ำหยุดทหารไม่ซื้อรถถัง ซื้อรถไถช่วยเกษตรกรดีกว่า

คึกคักพรรคเล็กพรรคใหญ่พา

Read more