ขบวนคาราวานจากมาเลเซีย เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยถึงเชียงใหม่แล้ว

กิจกรรม Evo Enduro Luxury Caravan 2022 ได้ปล่อยขบวนคาราวานท่องเที่ยว Evo Enduro 2022 Flag Off  ที่ด่านสะเดา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ลาน MBI ด่านนอก  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากนั้นเดินทางตามเส้นทางประจวบคีรีขันธ์ – นครสวรรค์  และเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวนรถที่ร่วมเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ 31 คัน รวมผู้ร่วมเดินทาง 120 คน

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ ททท. สำนักงานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และบริษัท Evo Enduro Malaysia Luxury Caravan จัดกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 13 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้ทราบถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ และมีการใช้จ่ายสูง

                นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการเปิดประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย การเดินทางเข้า–ออกสะดวกและใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้ทั้งด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-ต้นเดือนธันวาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วราว 1.7 ล้านคน รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวจากอินเดีย สปป. ลาว กัมพูชา และสิงคโปร์ตามลำดับ

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ในฐานะเจ้าบ้าน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับขบวนคาราวาน Evo Enduro Luxury Caravan

ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยรวม 13 วัน 12 คืน และจะใช้เวลาพำนักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 วัน ตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียจัดเป็นตลาดระยะใกล้ที่สามารถเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทั้งทางทางอากาศและทางบกโดยปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวทางบกโดยรถยนต์สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยสะดวกเช่นกัน

                กิจกรรม Evo Enduro Luxury Caravan 2022 ได้ปล่อยขบวนคาราวานท่องเที่ยว Evo Enduro 2022 Flag Off  ที่ด่านสะเดา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ลาน MBI ด่านนอก  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากนั้นเดินทางตามเส้นทางประจวบคีรีขันธ์ – นครสวรรค์  และเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวนรถที่ร่วมเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ 31 คัน รวมผู้ร่วมเดินทาง 120 คน จากนั้นจะเดินทางต่อไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงราย และจะเดินทางกลับในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 13 วัน รวมระยะทาง 5,062 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0 5324 8604-5 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ได้ทาง 

      ททท.สนง.เชียงใหม่/TAT Chiang Mai Office               @ TAT Chiang Mai

#AmazingThailand #TATChiangMai

#เที่ยวเชียงใหม่Amazingยิ่งกว่าเดิม