ททท.เชียงใหม่ จับมืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดกิจกรรมขยะคืนถิ่น ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดกิจกรรมขยะคืนถิ่น ในงานประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2561 ให้เป็นเส้นทางบุญ….ปลอดขยะ

เชียงใหม่-วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาบริเวณหน้า อ.ส.ค. ถนนห้วยแก้ว นางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่,และนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกันเปิดกิจกรรม “เส้นทางบุญ….ปลอดขยะ” มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยจิตอาสาจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆจะกระจายรับขยะจากนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานเตียวขึ้นดอยสุเทพ เพื่อลดจำนวนขยะลงและตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ณ บริเวณด่านตรวจห้วยแก้ว จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานเตียวขึ้นดอยสุเทพ นำขยะที่ตัวเองสร้าง หรือเก็บขยะกลับมา แสดงแก่เจ้าหน้าที่ประจำเต้นท์กิจกรรมขยะคืนถิ่น จะได้รับของที่ระลึกกระเป๋าผ้าเที่ยวไทยเท่ และลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถจักรยานลดโลกร้อน จำนวน 2 คัน

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้สะอาด สวยงาม และปลอดขยะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ภายในอุทยานฯ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอีกด้วย