วันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี

 

พ่อเมืองเชียงใหม่ นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและนักเรียน ร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี

วันนี้ (7 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยะมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2405 ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระกนิษฐภคินี และพระอนุชา ร่วมสมเด็จพระชนนีเดียวกัน 5 พระองค์ ในปีพุทธศักราช 2471 พระองค์ท่านเสด็จประพาสภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่ และได้พระราชทานนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพว่า “วัฒโนทัย” ซึ่งมีความหมายตามพระนามเดิมของพระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า “สว่างวัฒนา” ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ต่อท้าย เป็นโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ พระองค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร พระราชธิดา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2471

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ถือเอาวันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญ คือ วันพระราชทานนามโรงเรียน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 90 ปี โดยได้จัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 91 รูป, วางพานพุ่มดอกไม้สด, จุดเทียนเครื่องทองน้อย, วางพวงมาลา, พวงมาลัยดอกไม้หอม, การฟ้อนบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีฯ


////////////////////////
สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ส.ปชส.เชียงใหม่
7 มกราคม 2561