เริ่มเเล้วงานเกษตรแห่งปี“งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธ.ค.นี้

เปิดแล้วงานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธ.ค.นี้ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปีมาให้ประชาชนได้สัมผัส หวังให้ต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง

วันนี้ (8 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี :ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอายุครบรอบ 85 ปี โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะเดียวกัน ได้มุ่งให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) อันเป็นที่พึ่งของประชาชนและชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 85 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของแม่โจ้ ที่จะจารึกสู่คนรุ่นหลังตราบนานเท่านาน


สำหรับ การจัดงานงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ตลอด 9 วัน 9 คืน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน รวมทั้ง การแข่งขันมวยชิงแขมป์โลก “ศึกกำปั้นสะท้านโลก 85 ปี แม่โจ้” และตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” และงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่นอีกด้วย