Ethical Elephant Travel Mart ครั้งที่ 1

การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาท่องเที่ยวแบบเอาใจใส่ สำนึกในความรู้สึกและ ชีวิต

เชียงใหม่-14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตกเชียงใหม่ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ชั้น 2 จังหวัดเขียงใหม่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และเอเซียแอลลิแฟนท์โปรเจค ได้จัดกิจกรรม Ethical Elephant Travel Mart ครั้งที่ 1ในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณภัคนันท์  วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ  (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมด้วยคุณแสงเดือน ชัยเลิศ จาก Elephant Nature Park จ. เชียงใหม่และผู้ประกอบการปางช้างทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันกระแสโลกกำลังเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเริ่มได้รับการโปรโมทและกล่าวถึง นักท่องเที่ยวเริ่มตระหนักถึงการท่องเที่ยวโดยไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสิ่งแวดล้อม กระแสการท่องเที่ยวในทั่วโลกพยายามโปรโมทในเรื่องการท่องเที่ยว

แบบรับผิดชอบ ซึ่งรวมไปถึงในภูมิภาคแถบเอเชีย        เราไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าในหลายประเทศในแถบเอเชีย ยังมีใช้งานสัตว์ในการท่องเที่ยวให้เห็นอยู่ และเช่นกันในประเทศไทยนั้น  โดยเฉพาะช้างถูกใข้งานในการให้บริการขี่และโชว์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาหลายทศวรรษ จนถึงถึงทุกวันนี้  ซึ่งขัดกับกระแสโลกในปัจจุบัน   และในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาท่องเที่ยวแบบเอาใจใส่ สำนึกในความรู้สึก ชีวิต  และ ไร้ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแล้ว สัตว์ที่อยู่ในอุตสาหรรมการท่องเที่ยวย่อมประสบจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน ไม่เป็นที่สิ้นสุด

การสนับสนุนสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นบันไดขั้นแรกที่ ทางองค์กรของเราจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่    การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีความรับผิดชอบ

คุณแสงเดือน ชัยเลิศ

คุณแสงเดือน ชัยเลิศ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีได้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ มีการใช้แบรนด์  Sanctuary   อย่างไม่เข้าใจแก่นแท้ของความหมายของคำว่า Sanctuary   ดังนั้นทางองค์กร Save Elephant Foundation จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและแนวทาง      ที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและบริษัททราเวลเอเย่นต์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานประกอบการที่เคารพต่อสิทธิของสัตว์มีการดูแลสัตว์ด้วยความเมตตา โดยเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและสร้างบรรทัดฐานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ปางช้างอื่น

ทาง Save Elephant Foundation  จึงได้คัดเลือกและเชิญศูนย์ช้างที่ได้มาตราฐานในการดูแลสัตว์ จากหลายประเทศในเอเซียเช่นที่พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนิเซีย และไทย มาร่วมเปิดบูธเพื่อพบปะเอเย่นต์ต่างๆ โดยปางช้างทั้งหมดจะเป็นปางช้างที่ดำเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบและมีความเมตตาต่อสัตว์ และมีจริยธรรม ( Ethical Elephant project) โดยจะมีการทำกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ ชุมชน และสื่งแวดล้อม (Responsible Travel)  เพื่อให้ทางเอเย่นต์ได้มาทำความเข้าใจในกิจกรรมและเลือกที่จะสนับสนุนธุรกิจหรือโครงการช้างที่ปางช้างนั้น เคารพรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

 

คุณภัคนันท์  วินิจชัย ผอ. (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

ด้านคุณภัคนันท์  วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ  (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากเดิมที่มีการท่องเที่ยวการใช้ช้างมาเป็นตัวชูกิจกรรมมีมานานแล้ว แต่ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ จนปัจจุบันมีการท่องเที่ยวแนวใหม่คือการดูความเป็นอยู่ของช้างตามธรรมชาติและร่วมกิจกรรมกับช้างเช่นอาบน้ำช้าง,การให้อาหารช้างมากกว่าการมาขี่ช้างหรือการดูช้างวาดรูปซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติของช้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ช้างเพื่อให้ช้างไม่ต้องไปเร่ร่อน รวมไปถึงการสร้างปางช้างเล็กๆที่สามารถกระจายไปได้ในจุดต่างๆสร้างรายได้และการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวแบบอนุรักษ์มากขึ้นเรื่อยๆ  และนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปีนี้ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น