“เชิญอุดหนุนและเที่ยวงานสุดยอดกระเทียมไทยและของดีotopอำเภอเวียงแหง

ทุกภาคส่วนร่วมจัดงาน”วันสุดยอดกระเทียมไทยและของดีotopอำเภอเวียงแหง”ขึ้นซึ่งกิจกรรมในงานมีมากมายทั้งพิธีเปิดขบวนรถตกแต่งด้วยกระเทียม 9 ชนเผ่า


วันที่ 14มีนาคม 2561นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมการประกวดกระเทียม ในงานสุดยอดกระเทียมไทย และของดีotopอำเภอเวียงแหงในวันที 14-18มีนาคม 2561บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง เป็น1ใน 25 อำภอของจ.เชียงใหม่ มีระยะห่างทางจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตรประกอบด้วย3 ตำบล 9 ชนเผ่าทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกที้งมีพื้นที่บางส่วนติดกับประเทศพม่า อยู่บนพื้นที่สูงเขตป่าต้นน้ำลำธาร หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี ทำให้เป็นพื้นที่ศักภาพเหมาะสำหรับพืชชนิดหนึ่งคือ”กระเทียม “ซึ่งมีพื้นที่ปลูก ประมาณ 9,000กว่าไร่มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุดเดือนมีนาคม ด้วยเหตุจากปัจจัยดังกล่าวนายนพดล สันยายเกษตรอำเภอเวียงแหงภายใต้การนำของนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเวียงแหงและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดงาน”วันสุดยอดกระเทียมไทยและของดีotopอำเภอเวียงแหง”ขึ้นซึ่งกิจกรรมในงานมีมากมายทั้งพิธีเปิดขบวนรถตกแต่งด้วยกระเทียม 9 ชนเผ่า ที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรม การออกร้านกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นิทรรศการรวมถึงจัดประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อเป็นการกระตุ้นการผลิตกระเทียมไทยคุณภาพ พันธุ์ดี ปลอดภัยต่อผู่บริโภคเป็นขวัญกำลังใจกับเกษตรกรรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้แกผู้บริโภคที่สนใจช่วยอุดหนุนสุดยอดกระเทียมไทย กระเทียมดีที่เวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2561ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่