เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งฯ ครั้งที่ 11

เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 11 และร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน นี้

ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับหมู่บ้านหนองโค้ง จัดงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤศจิกายน 2566 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหนองโค้ง ซึ่งผลิตโคมประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญภายในชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างรายได้ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางด้านการตลาดที่หลากหลาย ให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ด้วยวิถีไทย โดยใช้เสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น “ด้านการผลิตโคมลอยและโคมล้านนา” ซึ่งเป็นสินค้าหลักของหมู่บ้านหนองโค้ง

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการโคมล้านนา การสาธิตการทำโคมประเภทต่างๆ การตกแต่งซุ้มซอยประดับโคม นิทรรศการต้นกำเนิดและประวัติภูมิปัญญาการผลิตโคมแบบดั้งเดิมบ้านหนองโค้ง นิทรรศการศิลปะสืบสานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาบ้านหนองโค้ง การสาธิตการทำโคมล้านนาและโคมแฟนซีบ้านหนองโค้ง การประกวดโคมแขวน การแข่งขันทำโคมล้านนา การแข่งขันทำโคมประดับแบบสร้างสรรค์ การแสดงวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมบ้านหนองโค้ง และการประกวดหนูน้อยโคมประจำปี 2566

ทั้งนี้ จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ปะรำพิธีเปิดลานด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ มีขบวนรถประดับด้วยโคม จำนวน 3 ขบวน โดยแบ่งเป็น 3 เขต ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลต้นเปา

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลเมืองต้นเปา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล 0-5333-8048 หรือ เพจงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งฯ