กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวงาน Lanna Expo 2020

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายนนี้ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับการจัดการออกบูธจากกลุ่มสินค้า 4 ประเภท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

วันที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. ที่ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

ภายในงานจะมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มากกว่า 750 บูธ จากสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและเกษตรแปรรูป และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเซียงใหม่ กล่าวว่า งาน Lanna Expo 2020 ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้า การลงทุน และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาธุรกิจในยุค New Normal ผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้า โดยการรับชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้า ฝากข้อความนัดเวลาเจรจาการค้าล่วงหน้าหรือเจรจาการค้ากับคู่ค้าได้ทันที

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะผู้จัดงานจึงดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การ

คัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงการดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจัดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงาน Lanna Expo 2020 ได้ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ได้วางไว้อย่าวงเคร่งครัด