กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ต.ค.2560 และข้อมูลการเดินทาง

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ต.ค.2560,การเดินทาง จุดขึ้นรถต่างๆ ,ข้อควรปฎฺิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่,แผนผังการเดินทางเข้าถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนและกำหนดการการเเสดงมหรศพในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 09:00 น. จนเสร็จสิ้นงาน

ข้อควรปฎฺิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ (*)ก่อนเวลารถบริการ สามารถนำรถมาจอดที่ลานจัดงานฤดูหนาว และเดินเข้ามาที่งาน เข้าทางประตู 1 ถนนคันคลองชลประทาน มายังชุดคัดกรอง เข้างานได้เลย
(#)จุดบริการรถเมล์ จากแขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ บริการรถรับส่งตั้งแต่ 06:00 – เสร็จสิ้นงาน
(#)จุดบริการที่เป็นทางการอื่นๆ อีก 10 จุด บริการรถรับส่งตั้งแต่ 08:30-24:00 น.
(*)จุดบริการรถราง 2 จุด รถตู้ 1 จุด

เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 น. ได้แก่

(-)รร.นวมินทร์ฯ บริการถึง 24:00 น.
(-) สนามกีฬาสมโภชน์700ปี รับส่งตลอดจนเสร็จสิ้นงาน
(*)รถตู้ของตร.ภูธรฯ ชม.บริการที่แยกสนามกีฬา 700 ปี ((เสริม))

การเดินทางเข้าถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

กำหนดการการเเสดงมหรศพในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่