งานมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองรอง เมืองห้ามพลาด ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นำโดยศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์, รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน, ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โครงการ มหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Secondary City of Lanna Gastronomy Tourism) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองรอง เมืองห้ามพลาด ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ (go local Gastronomy Culture) โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยวเมืองรองให้ได้รับการพัฒนาเส้นทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่ ให้เติบโตมีศักยภาพ และพึ่งพาตนเองได้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่สามารถเผยแพร่การดำรงชีพของชาวจังหวัดเมืองรองให้ออกสู่สากล ในโครงการฯ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Food Service) อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม Street food ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา จะได้รับการพัฒนา และยกระดับเมนูอาหารล้านนาท้องถิ่นด้วย Molecular Gastronomy เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน ด้วยการเรียนรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่ Molecular Gastronomy ในการรังสรรค์จานอาหารไทยอย่างสร้างสรรค์ และบ่มเพาะผู้ประกอบการทักษะการเป็นเชฟด้าน Food Gastronomy ส่งเสริมให้เกิด Local Expert Chef ในแต่ละชุมชน เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารให้มีความแปลกใหม่เป็น New LANNA Food แต่ยังคงกลิ่นอายของวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ โดยกิจกรรมกิจกรรม TOP 10 go local Gastronomy ภายใต้โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Secondary City of Lanna Gastronomy Tourism) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามวิถีของชุมชน (Route go local Gastronomy) ที่เชื่อมโยงผลงานภายใต้โครงการทั้งหมด 40 เมนูสุดพิเศษ จาก 40 ร้านอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ลำปาง-ลำพูน-เชียงราย-พะเยา การมอบรางวัล 10 ร้านค้า ที่สุดแห่งร้านอาหารเหนือ “Top 10 go local Gastronomy” และเพลิดเพลิน ไปกับ ศิลปินมากความสามารถผู้ค่ำหวอดในวงการอาหาร Miniconcert จากคุณ “เบน ชลาทิศ“ พร้อมกับ คุณ “หยาด พิรุณ” ตัวแม่แห่งวงการ Cover ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน อย่างอิ่มเอมตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

ณ โครงการ One Nimman Chiangmai จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่