เชิญชวนประชาชนใช้ระบบแจ้งเหตุทางสังคม “ESS Help Me” ผ่าน Line @esshelpme เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งเหตุ และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฝากถึงประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ESS Help Me (Emergency Social Services)” ปักหมุด หยุดเหตุ ซึ่งนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมที่สะดวก รวดเร็ว ใน 5 เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกาย, เหตุกักขังหน่วงเหนี่ยว, เหตุเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ, เหตุผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และเหตุมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้เพียงแค่เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ @esshelpme และแจ้งเหตุโดยกดปุ่มแจ้งเหตุด่วน ระบุตำแหน่งเกิดเหตุ และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนสถานะมายังผู้แจ้งเหตุ

ล่าสุด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการแจ้งเหตุเข้ามาแล้ว จำนวน 6 เหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดแจ้งเหตุเท็จโดยเจตนาจะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#เชียงใหม่โซเชียลนิวส์ #ข่าวเชียงใหม่ #สังคมเชียงใหม่ #ChiangMAISocialnews #เชียงใหม่ #สวนสัตว์เชียงใหม่ # ESSHelpMe #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่