แม่มดกัญชาเตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 1เชียงใหม่

แม่มดกัญชาเตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 1 วันกัญชาโลก ที่เวียงอโรคยา สารภีเชียงใหม่

 

วันที่ 15 มีนาคม 2546   ดร.แก้มหอม  ณ ล้านช้าง (แม่มดกัญชา) ผู้จัดตั้งงานสัมมนาวิชาการวันกัญชาโลก เชียงใหม่ , นายปริญญา จินตวง กลุ่มอาสาลุงตู้ เครือข่ายกัญชาเพื่อผู้ป่วย  ,นางเนธิดา มังษาสติ ฝ่ายประสานงานจังหวัดตาก,นางณฐมน ชื่นดวง ฝ่ายประสานงานภาครัฐ , รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย , นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ และนางพัชรมณฑ์ สุนทราณ์ รองประธานกองทุน We Love Chiang Mai งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 เมษายน 2564 นี้ ณ ณ ศูนย์เรียนรู้กัญชาศาสตร์แห่งเอเชีย (Global Medical Cannabis Academy ) เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1 เชียงใหม่ วันครอบครัวกัญชาไทย ร่วมกับภาคีกัญชาแห่งชาติ เพื่อนำความรู้แบบแพทย์องค์รวมคือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แพทย์ผสมผสาน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเคสรักษาจริง

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีความหลากหลายทั้งในระดับท้องที่ และระดับชาติ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีกำหนดในการจัดงานระหว่างวันที่ 16- 18 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กัญชาศาสตร์แห่งเอเชีย (Global Medical Cannabis Academy ) เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการในการประชุมวิชาการมีห้องประชุม Cannabis City Hall และการประชุมวิชาการห้องย่อย (Symposium Section) จำนวน 3 ห้อง ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online มีการถ่ายทอดผ่านระบบดาวเทียม Galaxy 19, ครอบคลุมทวีปอเมริกา แคนนาดา อลากาส ฮาวาย และทางเว็บไซต์แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ยูทูป สื่อแมกกาซีน และทีมงานออสการ์ ฮอลลีวูด รวมทั้งเครือข่ายผู้ร่วมสัมมากว่า 20 ประเทศ100 กว่าองค์กร

ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์โลกปัจจุบัน ในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้จัดให้มีหัวข้อการอภิปรายเสวนาประเด็นเรื่องราว ข้อกฎหมาย ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ อัพเดทที่สุด จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง รวมทั้งหัวข้อที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนในปัจจุบันทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก เรื่อง “กัญชา กัญชง กระท่อม” องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร เช่น“แบบจำลองธุรกิจกัญชง กัญชา” เน้นย้ำการปลูกเพื่อทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป 

เวทีหลักในการประชุมครั้งนี้ได้แก่

1. หอประชุม Cannabis City Hall  

2. เวทีกลางแจ้งกิจกรรมด้านนอก

3. เวทีสภากัญแฟร์เพื่อประชาชน  

โดยในแต่ละเวทีจะมีวิชาการสื่อสารกับภาคประชาชน บุคลากร รวมถึงชาวบ้าน ผู้ป่วยจริง ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ แนวทางการเดินหน้าด้านการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ กฎหมายจากภาคประชาชน นิทรรศการองค์ความรู้สมุนไพร นิทรรศการจิตอาสาหลาย 1,000 เคสที่ร่วมโครงการ จากภาคประชาชน โครงการคลินิกสงฆ์ ให้คำแนะนำในด้านโภชนาการสำหรับผู้ถวายและผู้รับ การตรวจสุขภาพร่างกายแบบแพทย์แผนไทย แพทย์องค์รวม แพทย์ผสมผสาน รวมถึงการบรรยายเรื่อง ธนาคารน้ำ จุดกำเนิดของชีวิต นวัตกรรมที่ยั่งยืน การรณรงค์เรื่องลมหายใจ PM2.5 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม คอนเสิร์ตจากศิลปินร้องดังแบบเต็มวง และศิลปินในดวงใจ และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดการความเข้าใจอย่างถูกต้อง ข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะปลดล๊อคกัญชาให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยในอนาคต

คณะผู้จัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ หวังผลที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากทุกมุมมอง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างทั่วถึง “กัญชา กัญชง กระท่อม เกษตรอัจฉริยะสู่ตลาดโลก วิสาหกิจชุมชนสู่พืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออก”

หัวข้อประชุมสัมมนายังมีหลายหน่วยงานองค์กรติดต่อเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการสรุปคณะจัดงานประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2564 และจะดำเนินการจัดแถลงการณ์จัดงานในเวลาต่อไป

จากประสบการณ์จัดงานกัญชาโลกเมื่อ 3 ปีก่อนได้มีการจัดงานที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ 400,000 คน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดงานในพื้นที่ได้ ต้องจัดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงได้รับความสนใจมากที่สุดจากทั่วโลก เพื่อนำคลิปการจัดงานไปเปิดร่วมในประเทศและองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เตรียมจัดงาน 420 ในวันกัญชาทั่วโลก การจัดงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาในพื้นที่ และ ทาง Webinar มากกว่า 1,000,000 คน ซึ่งมีการเริ่มเผยแพร่กิจกรรมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน ณ เวียงอโรคยา เดอ สารภี ตำบลชมภู อำเภอสารภี เชียงใหม่ พื้นที่ 52 ไร่ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

กิจกรรม ต่างๆในระยะเวลาจัดงานมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการInternational Medical Cannabis Conference ทั่วโลก 2.กิจกรรมงานวิจัยต่างๆ การนำเสนอบทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3.กิจกรรมวิชาการต่างๆ นำเสนอจากกรณีศึกษาทางด้านกัญชาทางการแพทย์4.นิทรรศการงานบิดากัญชาไทย ประวัติความเป็นมา การต่อสู้เพื่อผู้ป่วย โครงการเพื่อผู้ป่วยมะเร็งวัดจอมทอง หมอลุงตู้ นายบัณฑูร นิยมาภา 5.การอบรมออนไลน์ทั่วโลกผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและสถานีดาวเทียมทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และทั่วโลก 6.นิทรรศการความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านสู่สากล ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์แผนไทย งานจิตอาสา โครงการคลินิกสงฆ์ รวมระยะเวลากว่า12 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

7. การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วประเทศ และศิลปินท้องถิ่น งานออกร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆที่ หลากหลาย

8. งานเสวนา สภากัญแฟร์ ภาคีกัญชาแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายร้อยกลุ่ม และวันครอบครัวกัญชาไทยตลอดระยะเวลา 3 วัน

9. ฉลองถ่ายรูปร่วมกับถ้วยรางวัลกัญชาสายพันธ์ดีเด่นจาก HIGH TIME ปี 2018 และ ปี 2021 จากไร่ล้านช้าง รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

10. กิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังประสานงานติดต่อเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ทาง Facebook Fan Page แม่มดกัญชาทีวี, Facebook Fan Page IMCAN Chiang Mai 2021, Facebook Fan Page เวียงแม่มด และ Facebook: Morgamhom Nalanchang (แม่มด กัญชา)

ทั้งนี้ในส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด จะสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้ สถานพยาบาล และโรงพบาบาลที่ขาดแคลนในประเทศไทย