สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัว ทหารผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์เครื่องบินลาดตระเวน ตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้(6ก.ค.61) เวลา 18.28 น. ที่ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัว จ่าสิบเอก ชัชชนันท์ เขื่อนแก้ว อายุ 33 ปี ตำแหน่งนายสิบส่งกำลังกองร้อยทหารราบที่ 1743 (หนึ่ง-เจ็ด-สี่-สาม) ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินลาดตระเวน ตกที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะบินลาดตระเวนตรวจพื้นที่ และการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งการได้รับพระราชทานแจกันดอกไม้ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง
////////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
6 กรกฎาคม 2561