สุดยอด สวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ จำนวน 3 ชนิด ลูกออริกซ์เขาดาบ   ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี 

    สวนสัตว์เชียงใหม่ประ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดระเบียบจราจรและการจัดการขยะ ในประเพณีเตียวขึ้นดอย 28 พ.ค.นี้ โดยรณรงค์ “เส้นทางบุญ…ปลอดขยะ” สามารถนำขยะมารับของที่ระลึกได้ด้วย

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพ

Read more